LSMU studijų tvarkaraštis


Nuo vasario 3 d. startuoja nauja studijų tvarkaraščių sistema LSMUSIS aplinkoje
Prašome naudotis ir stebėti visus aktualius tvarkaraščių pakeitimus LSMUSIS sistemoje
https://lsmusis.lsmuni.lt/Tvarkarasciai/ManoTvarkarastis


From February the 3rd new study schedule system starts working in LSMUSIS environment
Please use and keep track of all relevant changes in the scheduling system.
https://lsmusis.lsmuni.lt/Tvarkarasciai/ManoTvarkarastis


Pasirinkite fakultetą/Faculty:


Pasirinkite specialybę ir laipsnį/Study Programmes:


Pasirinkite kursą/Year:


Pasirinkite dalyko tipą: privalomas ar pasirenkamas/Type:Regular or Elective:


Pasirinkite semestrą/Semester:
Copyright_©_LA&Co